Menu
Your Cart

Xe đạp đôi

Thông số xe đạp đôi PAX-1BKhung sườn: Sắt sơnNiền (vành) nhôm Cenfa 2 lớp 36 lỗ.Đùm: CenfaCăm: xoắn, sơn màu 36 câySăm lốp: DRC 580 (24×175)Putang: nhôm-inox LHGhi đông: inox LHBao tay: Nhựa màu ABTay thắng: nhômThắng trước: nhôm PanchGiò dĩa: SunPedal (bàn đạp): nhựa đúc lõi sắtYên xe: DDKBaga: sắt..
4.850.000₫
Trước thuế:4.850.000₫
Thông số xe đạp đôi PAX-1PKhung sườn: Sắt sơnNiền (vành) nhôm Cenfa 2 lớp 36 lỗ.Đùm: CenfaCăm: xoắn, sơn màu 36 câySăm lốp: DRC 580 (24×175)Putang: nhôm-inox LHGhi đông: inox LHBao tay: Nhựa màu ABTay thắng: nhômThắng trước: nhôm PanchGiò dĩa: SunPedal (bàn đạp): nhựa đúc lõi sắtYên xe: DDKBaga: sắt..
4.850.000₫
Trước thuế:4.850.000₫
Thông số xe đạp đôi PAX-1RKhung sườn: Sắt sơnNiền (vành) nhôm Cenfa 2 lớp 36 lỗ.Đùm: CenfaCăm: xoắn, sơn màu 36 câySăm lốp: DRC 580 (24×175)Putang: nhôm-inox LHGhi đông: inox LHBao tay: Nhựa màu ABTay thắng: nhômThắng trước: nhôm PanchGiò dĩa: SunPedal (bàn đạp): nhựa đúc lõi sắtYên xe: DDKBaga: sắt..
4.850.000₫
Trước thuế:4.850.000₫
Thông số xe đạp đôi PAX-1SKhung sườn: Sắt sơnNiền (vành) nhôm Cenfa 2 lớp 36 lỗ.Đùm: CenfaCăm: xoắn, sơn màu 36 câySăm lốp: DRC 580 (24×175)Putang: nhôm-inox LHGhi đông: inox LHBao tay: Nhựa màu ABTay thắng: nhômThắng trước: nhôm PanchGiò dĩa: SunPedal (bàn đạp): nhựa đúc lõi sắtYên xe: DDKBaga: sắt..
4.850.000₫
Trước thuế:4.850.000₫
Thông số xe đạp đôi PAX-2BKhung sườn: thépNiền (vành) nhôm Cenfa 2 lớp 36 lỗ.Đùm: Đài LoanCăm: xoắn, sơn màu 36 câySăm lốp: DRC 580 (24×175)Putang: Kalin Đài LoanGhi đông: inox LHBao tay: Nhựa màu ABTay thắng: Ahonga Đài LoanThắng trước: Đài LoanGiò dĩa: SunPedal (bàn đạp): TPYên xe: DDKBaga: sắt Lu..
5.050.000₫
Trước thuế:5.050.000₫
Thông số xe đạp đôi PAX-2PKhung sườn: Sắt sơnNiền (vành) nhôm Cenfa 2 lớp 36 lỗ.Đùm: CenfaCăm: xoắn, sơn màu 36 câySăm lốp: DRC 580 (24×175)Putang: nhôm-inox LHGhi đông: inox LHBao tay: Nhựa màu ABTay thắng: nhômThắng trước: nhôm PanchGiò dĩa: SunPedal (bàn đạp): nhựa đúc lõi sắtYên xe: DDKBaga: sắt..
5.050.000₫
Trước thuế:5.050.000₫
Thông số xe đạp đôi PAX-2RKhung sườn: thépNiền (vành) nhôm Cenfa 2 lớp 36 lỗ.Đùm: Đài LoanCăm: xoắn, sơn màu 36 câySăm lốp: DRC 580 (24×175)Putang: Kalin Đài LoanGhi đông: inox LHBao tay: Nhựa màu ABTay thắng: Ahonga Đài LoanThắng trước: Đài LoanGiò dĩa: SunPedal (bàn đạp): TPYên xe: DDKBaga: sắt Lu..
5.050.000₫
Trước thuế:5.050.000₫
Thông số xe đạp đôi PAX-2SKhung sườn: Sắt sơnNiền (vành) nhôm Cenfa 2 lớp 36 lỗ.Đùm: CenfaCăm: xoắn, sơn màu 36 câySăm lốp: DRC 580 (24×175)Putang: nhôm-inox LHGhi đông: inox LHBao tay: Nhựa màu ABTay thắng: nhômThắng trước: nhôm PanchGiò dĩa: SunPedal (bàn đạp): nhựa đúc lõi sắtYên xe: DDKBaga: sắt..
5.050.000₫
Trước thuế:5.050.000₫
Hiển thị 1 đến 8 trong 8 (1 Trang)